10. výročie úmrtia Pavla Uhorskaia

10. výročie úmrtia Pavla Uhorskaia

„Povedal mu Pán: Správne, dobrý a verný sluha. Nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi v radosť svojho Pána“ ( Mat 25, 21 ), týmito biblickými slovami sme si dňa 11. októbra 2020 po službách Božích, pripomenuli na cintoríne v Tomášovciach 10 rokov od chvíle, kedy sa nielen cirkevníci a obyvatelia obce, ale v podstate celá evanjelická cirkev na Slovensku lúčila s bývalým generálnym biskupom Pavlom Uhorskaiom.

"Na svet som prišiel nahý a nahý sa navrátim", to bola veta, ktorá sprevádzala nášho brata biskupa. Narodil sa v roku 1919 v spomínanej obci, bol usilovným žiakom, aj študentom. A navyše mal v srdci veľkú vieru v Pána Ježiša. Mohol sa stať aj lekárom, ale ostal verným svojej viere. Vyštudoval evanjelickú teológiu, aby sa stal kňazom. Kňazstvo mu bolo vzaté. 

Náš brat Uhorskai ostal verný svojej viere a poslaniu aj vtedy, keď zastával robotnícku profesiu. Bol však verný svojmu ordinačnému sľubu a pomáhal nášmu cirkevnému zboru. Nad málom bol verný. Pán Ježiš sa priznal k jeho službe a po zmene režimu sa stal generálnym biskupom evanjelickej cirkvi. Aj vtedy a v podstate, kým len vládal, slúžil aj nášmu zboru. 

Napokon odišiel do večnej domoviny 9. októbra 2010. Odprevadil ho plný chrám Boží, kňazi, biskupi a veriaci ľud. Nezabudneme na vernú službu nášho vzácneho brata Uhorskaia. Rozpomienku sme ukončili položením kytice a zaspievaním piesne Smieť žiť pre Krista.

Galéria k článku

Michal Gubo
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.