Zrušenie Prochrist večerov

Zrušenie Prochrist večerov

Milí priatelia, bratia a sestry, na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s prijatými novými  prísnymi opatreniami zo strany vlády SR, v duchu ochrany a bezpečnosti zdravia, rušíme organizáciu a prípravu 5 evanjelizačných večerov Pre Teba 2020. Organizácia podujatia sa presunie na jeseň 2020.

Buďme zodpovední, pozývajme k zodpovednosti aj svojich blízkych, bdejme na modlitbách. Aj táto ojedinelá skúsenosť v živote spoločnosti i v cirkvi nám môže dopomôcť nanovo rozpoznať potrebu pôstu, ktorý nás upozorňuje na vírus so 100% mortálnou efektivitou a tou je naše vzdialenie sa od Boha a postupné zakrivenie sa do seba.
Skúsme pôstny čas prijať ako čas osobnej duchovnej karantény, ktorý využijeme ako čas skúmania a odoberania rôznych vzoriek našich vzťahov a položíme to pod mikroskop Božieho oka. Aj tento typ karantény je nesmierne dôležitý pre ochranu našich vzťahov v rodinách, manželstvách, aj v celej cirkvi, aby sme sa nestali šíriteľmi rozkladu a strachu, hriechu, ale V Kristovom kríži a obeti našli antivirotikum uzdravenia, skrze ktoré sa nanovo môžeme stať účastní spoločenstva cirkvi, rodín aj spoločenstva s naším Tvorcom a Darcom zmyslu bytia.
Prajem Vám požehnané prežitie týchto spoločensky výnimočných chvíľ, nezabúdajme všetko porúčať do Božej vôle, hľadajme Jeho tvár v úprimných modlitbách, stojme pri sebe s povzbudením a nie so slovami, skrze ktoré sa šíri panický strach, a nech nás všetkých nesie nádej, ktorá sa rodí zo svetla prázdneho Kristovho hrobu.


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.