Zomrel vzácny spolupracovník Sönke Frost

Zomrel vzácny spolupracovník Sönke Frost

Dňa 14. januára 2022 vo večerných hodinách nás po vážnej chorobe vo veku 59. rokov opustil evanjelický farár, vzácny spolupracovník na Božej vinici a dobrý priateľ Mag. Sönke Frost.

Budeme si ho pamätať ako láskavého človeka, ktorého Bohom bol Hospodin. Budeme na neho spomínať aj ako na spolupracovníka s vynikajúcimi organizačnými schopnosťami – milovníka cirkevnej hudby – priateľa, ktorý vedel dodržať slovo – človeka so zmyslom pre spravodlivosť.  Bohu vďaka za neho a za všetko, čo nás cez neho naučil. Pán všetkého potešenia nech teší jeho rodinu, priateľov aj známych.

Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich. On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktoré nikto z ľudí nevidel, ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen. 1. List Timoteovi 6, 15-16

Evanjelický farár Sönke Frost pochádzal zo Schleswig-Holstein z Nemecka. Od roku 1997 pôsobil ako farár v Rakúsko-slovenskom pohraničí v cirkevných zboroch Nickelsdorf a Deutsch Jahrndorf.

Dlhé roky bol aktívnym členom predsedníctva združenia evanjelických duchovných v Rakúsku (VEPPÖ) a aktívnym členom predsedníctva konferencie združení evanjelických duchovných v Európe (KEP). Brat farár verne slúžil od roku 2006 našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v oddelení pre zahraničie a ekuménu na Generálnom biskupskom úrade ECAV v Bratislave, predtým ako lektor na nemeckom evanjelickom gymnáziu Dr. Martina Luthera v Bratislave. Nápomocný bol aj v bratsko-sesterskom dialógu s našimi partnerskými evanjelickými cirkvami v Rakúsku a v Nemecku. Bol to človek, ktorý sa snažil stavať mosty medzi slovenskými obyvateľmi v Rakúsku, domácim obyvateľstvom a Pánom Ježišom Kristom. Aj na základe jeho žiadosti a misijnej aktivite vyslala naša cirkev do tejto pohraničnej oblasti misijného pracovníka. V poslednom roku svojho života na jeho podnet vznikol spoločný partnerský projekt medzi Univerzitným pastoračným centrom (UPC) Mosty Bratislava a domácimi rakúskymi cirkevnými zbormi. 

Brat farár Sönke Frost zanecháva po sebe manželku Christel a dve deti Johannesa a Lenu.

Posledná rozlúčka s bratom farárom bude v jeho domácom cirkevnom zbore v Nickelsdorfe v Rakúsku. Deň a čas poslednej rozlúčky ešte nie je známy.

Foto: Evanjelický cirkevný zbor a. v. Nickelsdorf