Zomrel herec Juraj Sarvaš

Zomrel herec Juraj Sarvaš

Milí bratia a milé sestry, spolu s celým Slovenskom sa dozvedáme smutnú správu: Pán života a smrti si odvolal majstra Juraja Sarvaša, vo veku nedožitých 92 rokov. Narodil sa 14.7.1931 v Radvani. Tam od detstva počúval verše básnika Andreja Sládkoviča a stal sa neopakovateľným interpretom nie len jeho diel.  

Pán Juraj Sarvaš nebol len vynikajúci herec, skvelý recitátor, pedagóg  a v mladých rokoch aj moderátor Slovenského rozhlasu - bol aj veriacim človekom, ktorý sa hrdo hlásil k svojmu evanjelickému vyznaniu. Nespočetne veľakrát ochotne prijal pozvanie, neraz aj so svojou manželkou, na rôzne miesta Slovenska, aby v evanjelických kostoloch a na cirkevných podujatiach recitoval, povedal príhovor, alebo prečítal pašie. Cítil so svojim národom a rovnako cítil aj so svojou cirkvou. Nekritizoval, ale snažil sa pomôcť a účastníkov cirkevných podujatí obohacoval kultivovaným slovom a noblesou osobnosti. V poslednom čase bola nezabudnuteľná jeho účasť na slávnostiach 160. výročia Evanjelického gymnázia v Revúcej 18. septembra 2022.  Ďakujeme za jeho bohatú službu pre evanjelickú cirkev. 

Pozostalej rodine, blízkym a známym vyslovujeme hlbokú sústrasť nad jeho odchodom. 

Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti. (Žalm 71, 5)

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku:
Ivan  Eľko, generálny biskup ECAV
Renáta Vinczeová, generálna dozorkyňa ECAV