Zelená esplanáda Gelnica- dodatok

Zelená esplanáda Gelnica- dodatok

CZ ECAV Gelnica informuje o podpísaní Zmluvy o dodatku, ktorý dopĺňa Zmluvu o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie k stavbe "Zelená esplanáda Gelnica". Dodatok bol podpísaný 27.7.2022.

dodatok č. 1 k zmluve o dielo.pdf