Zahraničná pomoc – HfO

Zahraničná pomoc – HfO

Pripomíname potenciálnym uchádzačom o podporu projektov zo zahraničia, že v prípade HfO musia byť štandardné žiadosti (termín realizácie od 1. 7. 2023) predložené písomne na GBÚ do 15. februára.

Zásady zahraničnej pomoci nájdete tu: 
Zásady schvaľovania žiadostí o podporu projektov zo zahraničia.pdf

Formulár žiadosti zahraničnej pomoci nájdete tu: 
Zahraničná pomoc - formulár žiadosti.docx

K rovnakému dátumu treba na GBÚ predložiť aj žiadosti v rámci tzv. preklenovacieho obdobia. Týka sa podpory projektov, ktorých realizácia smie začať už pred 1. 7. 2023. Pre tieto žiadosti platia nasledovné pravidlá:
 
  1. kompletná žiadosť musí byť predložená písomne na GBÚ do 15. februára 2023 
  2. na podporu jedného projektu možno žiadať max. 3 000 €, čo predstavuje max. 50% z celkového rozpočtu projektu 
  3. žiadateľ je povinný zrealizovať projekt a predložiť jeho vyúčtovanie písomne na GBÚ do 30. novembra 2023