Za dištriktuálneho dozorcu bol zvolený Ing. Peter Synak

Za dištriktuálneho dozorcu bol zvolený Ing. Peter Synak

Vo štvrtok 13.4.2023 zasadala na Biskupskom úrade ZD ECAV sčítacia komisia – voľba dištriktuálneho predsedníctva – dozorcu, ktorá konštatovala, že do funkcie dištriktuálneho predsedníctva – dištriktuálneho dozorcu bol zvolený Ing. Peter Synak,
s počtom platných hlasov 5100 z celkového počtu voličov 5575, t. j. 91,48%, čo predstavuje viac ako 3/5 všetkých hlasov.

Následne zasadalo Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku, ktoré vyhlásilo výsledky volieb člena predsedníctva ZD ECAV – dištriktuálneho dozorcu, v ktorých kandidát Ing. Peter Synak získal 5100 hlasov z celkového počtu voličov 5575, t. j. 91,48%, čo predstavuje viac ako 3/5 všetkých hlasov v zmysle CZ 11/1994 v znení CZ 1/2011 a konštatuje, že Ing. Peter Synak bol zvolený za dozorcu ZD ECAV na Slovensku na volebné obdobie rokov 2023-2029.

Dištriktuálne presbyterstvo schvaľuje termín pre vyhlásenie výsledkov volieb dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV – 23.4.2023, kedy sa vyhlásia výsledky volieb v CZ ZD a od toho termínu sa počíta 15 dňová apelačná doba.