Vyšlo septembrové číslo časopisu Cestou Svetla

Vyšlo septembrové číslo časopisu Cestou Svetla

Aj do septembrového čísla vstupujeme citátmi z Božieho slova – tentokrát starozmluvnými, zo Žalmu 62: 

Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Len On je moja skala... 

a básňou, ktorá sa môže stať vyznaním každej duše vďačnej za Božiu vernosť: 

Pane, si moja skala, 
čo stojí vysoko, čo stojí naveky. 
Sila a záchrana, 
keď pôjdem púšťou, ohňom, cez rieky...

A za obálkou, titulkou čakajú texty tematicky o poslušnosti, o znovuzrodení, o Božej milosti. 
Nie je to len teória... píše vo svojej úvahe Tri pohľady na jedno podobenstvo autor. Veru, zo zamyslenia, ako sa darí domu na skale a ako domu na piesku (a jeho majiteľom), vyplýva mnoho poučenia, ktoré sa oplatí zaviesť do svojho života... Prečítajte si o tom v tomto septembrovom čísle!

Tiež rozprávanie Jozef – predobraz Pána Ježiša ponúka paralely, ktoré možno vidieť, pochopiť a prijať z nich mnoho duchovného úžitku a požehnania.

Knihovnička predstavuje knihu 100 % Kristus – zbierku kázní vzácneho brata Vladislava Santaria.
 
  • Cena za jedno číslo CS je 0,60 €, predplatné na celý rok je 7,20 €. 
  • Objednávky prijíma administrácia: Ján Jančo, Dlhá 18/1, 935 32 Kalná nad Hronom; tel. 036 639 5181; mobil 0905 166 598; jankojanco@gmail.com.
  • Časopis Cestou Svetla si je možné zadovážiť i cez svoj cirkevný zbor.