Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 1/2020

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 1/2020

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Obsah čísla 1/2020

 

Proste a dostanete biblické slovo (autor: Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.)

Uchráňme si svoju identitu – Tridsať rokov od nežnej revolúcie sa toho u nás veľa zmenilo. Veriaci už nie sú za svoju vieru prenasledovaní a cirkvi zase môžu slobodne ohlasovať evanjelium. Táto vonkajšia sloboda však so sebou prináša aj mnohé negatíva v podobe šíriaceho sa konzumizmu, relativizmu, no najmä bezbrehého liberalizmu nahlodávajúceho hodnoty, na ktorých si kresťanstvo po stáročia zakladalo. Možno preto ešte vôbec hovoriť o kresťanskej identite na našom starom kontinente? Ako dnes žijú kresťania na Slovensku a v Európe a s akými nástrahami a ohrozeniami zápasia? Aj o tom sme sa zhovárali s generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a predsedom Ekumenickej rady cirkví Ivanom Eľkom. (ThDr. Boris Rakovský)

Jehovovi svedkovia a exkomunikácia – Štúdia sa podrobnejšie venuje aktuálnym pohľadom organizácie Spoločnosť Strážna veža na tých, ktorí sa ju z rôznych dôvodov rozhodli opustiť a nebyť ďalej Jehovovými svedkami, alebo ktorí z nej boli nekompromisne vylúčení. Pred médiami a verejnosťou síce Jehovovi svedkovia vystupujú ako tolerantní ľudia, ktorí nikoho neobmedzujú a každý si slobodne môže zvoliť, či chce alebo nechce byť ich členom, avšak ako autor na viacerých citátoch poukazuje, realita je značne odlišná. (Mgr. Albert Lučanský)

Letničný oheň ako kedysi (3) – V záverečnej časti seriálu venovaného svetovému pentekostalizmu si bližšie ozrejmíme situáciu na európskom kontinente. Tá je v porovnaní s krajinami tretieho sveta, kde toto hnutie zažíva exponenciálny rast, ale tiež v porovnaní s náboženským aktivizmom a vitalitou cirkví na pôde Spojených štátov zaštítená stabilným systémom štátnych cirkví, čo okrem iného znamená, že je udržiavaná v istej zotrvačnosti a zakonzervovaná voči náhlym zmenám, a teda aj svojím spôsobom imúnna proti inovatívnym evanjelizačným snahám. (Mgr. Tereza Halasová)

Zomrel evanjelista Reinhard Bonnke – Reinhard Bonnke bol evanjelistom pôsobiacim predovšetkým v Afrike, ktorého charizmatickí kresťania označili za „najmocnejšieho Božieho muža na zemi“ a pripisujú mu obrátenie vyše 790 miliónov ľudí (vrátane prípadu vzkriesenia z mŕtvych). Bonnke prijal proroctvo, že Písmo v jeho ústach je také mocné, akoby hovoril sám Boh, a že Afrika dosiahne spasenie. Uveril, že je povolaný prostredníctvom ohnivých konferencií a filmov vyučovať všetky zbory sveta. Pri návšteve ČSFR vyhlásil, že Československo bude spasené, neskôr aj Poľsko a celá Európa. Toto proroctvo sa však nenaplnilo – Bonnke zomrel v čase silnejúceho prenasledovania afrických kresťanov a masovej emigrácie, keď sa vyše polovice obyvateľov Afriky hlási k islamu, a tiež v čase všeobecného úpadku európskeho kresťanstva. (ThDr. Aleš Franc, ThD.)

Podoby ahinsy v spirituálno-občianskom dianí (3) – Teória nenásilia, ahinsa, ktorá má pôvod v Indii, inšpirovala viaceré osobnosti politického, kultúrneho a spirituálneho života na Západe a neraz pozitívne ovplyvnila aj významné historické dianie. Avšak jej zavádzanie do praxe sa v nejednom prípade nevyhlo chybám a nedorozumeniam a aj na príklade viacerých jej protagonistov sa ukazuje, že prílišné a jednostranné zameranie sa na neodporovanie zlu, ignorujúc pritom pravdu a spravodlivosť, môže viesť napokon k rôznym extrémom a čudáctvam. (doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.)

Kresťanstvo verzus budhizmus – Napriek blahobytu väčšiny európskej populácie trpí súčasný človek chronickými stresmi, ktoré vyplývajú z boja o pozície v spoločnosti, z nedostatku pocitu bezpečia a z rôznych ohrození, ktoré prináša život. Preto hľadá vnútorný pokoj a silu, ktorá ho toho všetkého zbaví. Mnoho ľudí sa domnieva, že dokonalé riešenie týchto problémov nájde vo východných náboženských systémoch, a tak joga, zen, transcendentálna meditácia či hinduistické a budhistické praktiky sú dnes v Európe veľmi populárne. Aj niektorí kresťanskí duchovní majú k nim pozitívny vzťah a hlásajú, že medzi kresťanstvom a budhizmom, prípadne ďalšími východnými spiritualitami vlastne ani neexistujú zásadné rozdiely. Je to však skutočne tak? (PhDr. Radomír Malý)

Bludné náuky pokonštantínovského obdobia (10) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti sme predstavili mesalianizmus, ktorého stúpenci hlásali, že k spáse nie je nič také potrebné, ako ustavičná modlitba, a preto striktne odmietali všetko, čo modlitbou nie je. (Mgr. Branislav Dado, PhD.)

Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom z domova a zo zahraničia.

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; respektíve e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2020 a 2019 je po 10,00 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnené ceny staršie ročníky 2008 až 2018 – každý iba za 4,00 €. Ak si však objednáte celý komplet ročníkov 2008 až 2020, do 30. júna 2020 je možné si ho zakúpiť za akciovú, 50 % cenu 32 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.