Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Obsah čísla 3/2020

Apoštol Pavol o súčasnej karikatúre viery biblické slovo (autor: Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.)

Mysticizmus v západnom ezoterizme (1) – Náboženský esejista Tomáš Halík trefne tvrdí, že jedným zo znamení dnešných čias je záujem o mystiku. Avšak pojem mystika časom nadobudol obsahovo veľmi rôznorodé chápanie a označuje sa ním kdečo. Mystika sa objavuje vo všetkých náboženstvách ako veľmi osobitá skúsenosť človeka s duchovným svetom. V tomto seriáli sa zameriame na mysticizmus v západnom ezoterizme. Najskôr však vysvetlíme, čo je to vlastne mystika a čo mysticizmus a aký je rozdiel medzi mystikmi a tzv. mysticistami. (doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.)

Hudba ako metóda vábenia džinov – Marocké mystické bratstvá počas svojich nočných liečebných rituálov používajú hudbu ako kľúčový komunikačný prostriedok na oslovenie a prilákanie džinov. Podstatou tohto rituálu, naprieč bratstvami súhrnne označovaného ako líla, je (nie vždy explicitne priznaná) harmonizácia vzťahu obete s posadajúcim či sužujúcim džinom. Avšak táto posadnutosť je, eticky povedané, kultúrnym idiomom označujúcim množstvo psychických a psychosomatických ťažkostí. (Mgr. Štěpán Kabeš)

Ezotericko-okultné praktiky v kontexte pastoračnej skúsenosti – Autor príspevku, vychádzajúc zo svojej bohatej pastoračnej praxe, sa zaoberá fenoménom rozličných, aj v dnešných časoch vyskytujúcich sa ezotericko-okultných praktík a poukazuje na to, v čom spočíva ich viditeľné, ale i skryté nebezpečenstvo. Čitateľom ponúka okrem teoretického uvažovania aj praktickú rovinu, z ktorej sa dá ľahším spôsobom poučiť a vyhnúť sa tak ich negatívnym vplyvom ohrozujúcim predovšetkým naše vnútro. (doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.)

Ako sa s mladými zhovárať o sektách? – Renomovaný poľský autor, filozof náboženstva špecializujúci sa na problematiku siekt a nových náboženských hnutí, prezentuje niekoľko veľmi praktických a užitočných rád, ktoré môžu uľahčiť prekonávanie viacerých ťažkostí vyskytujúcich sa pri diskusiách s mladými ľuďmi na citlivú tému pôsobenia siekt v súčasnej postmodernej spoločnosti. (Dr. hab. Robert Tomasz Ptaszek)

1975 – falošný Armagedon – Pred rokom 1975 očakávali Jehovovi svedkovia po celom svete s neskrývaným oduševnením druhý príchod Ježiša Krista a s ním spojený zánik tohto „zlého systému vecí“. Napriek masívnej pozornosti, ktorej sa tento dátum v ich radoch v tom čase tešil, spoločnosť Strážna veža a jej poprední predstavitelia dnes marginalizujú a popierajú význam tejto udalosti s tvrdením, že šlo iba o nesprávnu interpretáciu jednotlivcov, nie o oficiálnu politiku vtedajšieho vedenia ich náboženskej spoločnosti. Avšak autor príspevku predkladá dôkazy, že tento argument sa nezakladá na pravde a ukazuje, ako sa organizácia Strážna veža stavia voči vlastnej minulosti a čo z toho v súčasnosti vyplýva pre milióny Jehovových svedkov. (Mgr. Albert Lučanský)

O viere (1) – Dnes sa často hovorí o strate kresťanskej identity. Ako dôvod sa neraz predkladá výčitka, že sami kresťania sú vo svojej viere vlažní a formálni a ich viera je povrchná a slabá. Často sa javia len ako akísi religiózni štatisti, bez zásad a čitateľných postojov, ktorí sa navyše vzájomne osočujú a protirečia si. Počuť aj námietky, že načo je nám vôbec nejaká viera, keď sa na zemi beztak vedú vojny a páchajú mnohé neprávosti. Je teda viera pre človeka skutočne dôležitá? Čo je jej podstatou a ako sa prejavuje? Ak skutočne prežívame krízu viery, ako ju možno prekonať? (doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.)

Svet biblických symbolov (2) – Už odpradávna ľudia obdivovali krásu a plodivú silu prírody, preto sa často zobrazovala ako pekná žena so zvýraznenými časťami tela súvisiacimi s plodnosťou. Kým pre pohanský svet bol tento aspekt prírody zosobňovaný rôznymi božstvami, v Biblii vidíme predovšetkým obraz prírody ako Božej tvoriacej sily. Pre pohanské národy bola príroda posvätná, kopce, pramene, hory či stromy boli manifestáciou pohanských božstiev. Avšak prírodné motívy nachádzame aj v kresťanskom prostredí, a to od jeho počiatkov. V druhom pokračovaní seriálu sa pozrieme na prírodné symboly a priblížime, ako na prírodu nazerá Biblia. (Mgr. Igor Janiga

Bludné náuky a sekty v stredoveku (1) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti sme predstavili paulikánstvo, ktoré bolo zmesou viacerých orientálnych smerov (najmä dualistického manicheizmu) a kresťanstva. Paulikáni odmietali cirkevnú hierarchiu, sviatosti, Starý zákon a niektoré listy Nového zákona a tiež náboženské symboly, vrátane samotného kríža. (Mgr. Branislav Dado, PhD.)

Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom z domova a zo zahraničia.

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; respektíve e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2020 a 2019 je po 10,00 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnené ceny staršie ročníky 2008 až 2018 – každý iba za 4,00 €. Ak si však objednáte celý komplet ročníkov 2008 až 2020 (spolu aktuálne 50 čísiel), do 31. decembra 2020 je možné si ho zakúpiť za akciovú cenu 35 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.                           

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.