Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Obsah čísla 3/2019

 

Znak, ktorý dráždi a svet ho nenávidí  biblické slovo (autor: Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.)

Bežný týždeň v živote Jehovovho svedka (1) – Jehovovi svedkovia sú známi tým, že neúnavne na verejnosti šíria svoje učenie a okoloidúcich upozorňujú na blížiaci sa koniec sveta. Aký život však vedú? Ako fungujú ich rodiny? Koľko zo svojho voľného času venujú zvestovateľskej činnosti? Ako počas týždňa prebiehajú ich stretnutia a bohoslužby? Ako sa pozerajú na ľudí mimo svojho náboženstva? Tieto a ďalšie otázky sa pokúsi zodpovedať dvojdielny seriál vychádzajúci nielen z informácií publikovaných Spoločnosťou Strážna veža, ale i zo skúseností, ktoré zažil sám autor a ďalší bývalí svedkovia. (brat Marián, bývalý Jehovov svedok)

Letničný oheň ako kedysi (1) Pentekostálne hnutie za vyše sto rokov svojej existencie zaznamenalo ohromujúci rozmach, životaschopnosť a adaptabilitu na rozličné podmienky a stalo sa globálne najrýchlejšie rastúcim misijným hnutím v rámci kresťanstva. Úvodná časť tejto trojdielnej štúdie sa venuje jeho etablovaniu v africkom a ázijskom priestore, kde sa ukázalo byť toto hnutie mimoriadne úspešné. V nasledujúcich dvoch pokračovaniach sa zase štúdia zameria na jeho úspešný rast a špecifiká v Latinskej Amerike, Spojených štátoch a Kanade a objasní, prečo na našom kontinente nebol pentekostalizmus ani zďaleka tak úspešný ako v ostatných častiach sveta a akými smermi sa môže v Európe ďalej uberať. (Mgr. Tereza Halasová)

Podoby ahinsy v spirituálno-občianskom dianí (1) – Ahinsa, doktrína nenásilia, je v joge a vo východných náboženstvách dôležitým pilierom duchovného života, z ktorého sa neskôr vyvinula aj forma politického protestu a boja. Taktiež v rámci kresťanstva vznikla istá forma ahinsy hlásiaca sa k niektorým Ježišovým výrokom, ktoré však zradikalizovala. Na Slovensku ju praktizovali napríklad tolstojovci, ale aj evanjelický farár Ján Maliarik, ktorého synkretická náuka ponímala ahinsu ako jeden z prostriedkov na dosiahnutie Celomestského univerzálneho štátu. (doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.)

Ezoterika, mágia a virtuálny svet – Žijeme v časoch, v ktorých by mal dominovať rozum, a snažíme sa dianie okolo seba vysvetľovať racionálne. No na druhej strane sme stále v pokušení hľadať za vecami čosi tajomné, rozumom nevysvetliteľné, čosi, čo nás presahuje a ovplyvňuje a čo chceme nielen spoznať, ale hlavne zakúsiť. Akoby bolo naše racionálne a verifikovateľné uvažovanie nedostatočné a málo magické, a preto hľadáme rozličné metafyzické alternatívy a nechávame sa ovplyvňovať iracionálnym svetom mágie a ezoteriky, v ktorom vládnu tajomstvá a kúzla. A navyše je tu aj tzv. virtuálna realita, kde je možné nielen tieto rôznorodé ezoterické myšlienky a názory ponúkať iným, ale tiež nachádzať spriaznených prívržencov a stávať sa súčasťou našej každodennej reality. (doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.)

Schopnosť rozlišovať na duchovnej ceste – Kritické myslenie je dnes často skloňovaným pojmom. Hovorí sa o ňom v súvislosti so školským vzdelávaním, s vytváraním zdravej psychickej imunity voči rôznym konšpiračným teóriám, informačným hoaxom, šarlatánom, ale aj najrozličnejším dogmatickým duchovným vodcom. Kritické myslenie možno uplatniť nielen vo vzťahu k vonkajšiemu svetu, ale tiež k sebe samému, a to ako sebareflexiu vlastných myšlienok, pocitov a zvažovanie ich dosahov. Naopak jeho absencia človeka znevýhodňuje v mnohých smeroch a robí z neho jednoduchý objekt manipulácie. (PhDr. Kristina Březinová)

Čarodejnícke procesy a inkvizícia  V rubrike Polemika nitriansky biskup Mons. Viliam Judák reaguje na prehnané tvrdenia o miliónoch upálených čarodejníc počas 400-ročného obdobia inkvizičných procesov v Európe. Napriek tomu, že si Cirkev uvedomuje, že každý zbytočne vyhasnutý ľudský život je nevyčísliteľnou stratou a za svoj podiel viny sa ústami pápeža Jána Pavla II. ospravedlnila, reálne odhady počtu týchto obetí sú podľa názoru odborníkov a tiež na základe záznamov dobových archiválií mnohonásobne nižšie, ako sa často zvykne na verejnosti prezentovať. (Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.)

Bludné náuky pokonštantínovského obdobia (8) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti sme predstavili pelagianizmus, ktorý preceňoval význam a schopnosti slobodnej vôle človeka tvrdiac, že slobodná vôľa nie je determinovaná zlom, a tak sa človek môže úplne oslobodiť od hriechu a dosiahnuť tak spásu vlastným úsilím, pričom k tomu nepotrebuje Kristovu výkupnú obeť a milosť. (Mgr. Branislav Dado, PhD.)

Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom zo zahraničia.

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; respektíve e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2019 a 2018 je po 10,00 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnené ceny staršie ročníky 2008 až 2017 – každý iba za 4,00 €. Ak si však objednáte celý komplet ročníkov 2008 až 2019, do 31. decembra je možné si ho zakúpiť za akciovú, 50 % cenu 30 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.