Vyšlo májové číslo časopisu Cestou Svetla 2023

Vyšlo májové číslo časopisu Cestou Svetla 2023

Evanjelizačný časopis Cestou Svetla kladie do popredia Božie Slovo, Bibliu. Autori úvah a svedectiev píšu o tom, čo ich oslovilo v tejto Knihe kníh. Píšu o tom, čím ich oslovil Boží Duch. A zmyslom je, aby toto oslovenie bolo prenesené ďalej – prenesené na toho, kto sa do časopisu začíta. Niekedy stačí jedno slovo, jedna veta a sme oslovení k zmene na celý život. Tak si nájdite čas aj na toto číslo Cestou Svetla, v ktorom nájdete tieto texty:
Báseň Hľadám skalu...
Zamyslenie nad citátom z Prvého listu Petra 1,23: Kto je Ježiš Kristus?
Zamyslenie nad citátom z Prvého listu Petra 1,24-25: Pevnosť a stálosť Božieho Slova
Výzvu Môžem byť aj ja novodobý Jonáš?
Naliehavé poznanie Musíme v pokání padnúť na kolená
„Návod“ Oslavujme Pána celým srdcom a celou dušou!
Osobné vyznanie na tému Odpúšťanie
Prežité a precítené napomenutie i povzbudenie Telegram do neba a Návod na zmenu života

Aj v tomto čísle prinášame ďalší silný príbeh z knihy Malé príbehy od známeho evanjelického farára a pre evanjelium Pána Ježiša Krista zapáleného kazateľa a spisovateľa Wilhelma Buscha; piaty vybraný príbeh má názov Nie je v tom láska.

V Míľnikoch – venovaných celý tento rok životu a tvorbe Kristíny Royovej – sa môžete zoznámiť s jej dielom Biblické postavy; ide o beletrizované životopisy piatich starozmluvných postáv: Jozef Egyptský, Náman Sýrsky, Abigajil Karmelská, Lótova ženaKráľovná zo Sáby.

Májová Knihovnička predstavuje írskeho spisovateľa C. S. Lewisa, popredného európskeho intelektuála a kresťanského mysliteľa dvadsiateho storočia. Vydavateľstvo Porta libri vydalo jeho veľký životopis pod názvom C. S. Lewis –  excentrický génius a zdráhavý prorok a v Knihovničke nájdete nielen recenziu na túto knihu, ale aj ďalšie informácie k autorovi a jeho bohatému dielu. 
 
Časopis Cestou Svetla, to je dvanásť strán, pestrý a bohatý obsah, každý mesiac. Pridáte sa k jeho čitateľom?
  • Cena za jedno číslo CS je 0,60 €, predplatné na celý rok je 7,20 €. 
  • Objednávky prijíma administrácia: Ján Jančo, Dlhá 18/1, 935 32 Kalná nad Hronom; tel. 036 639 5181; mobil 0905 166 598; jankojanco@gmail.com.
  • Bankové spojenie – tu prijímame platby za predplatné i dary ochotných ľudí, ktorí by chceli prispieť na tlač a distribúciu: VÚB Trenčín, číslo účtu: IBAN: SK62 0200 0000 0000 4274 1202, názov účtu: Cestou Svetla.
  • Časopis Cestou Svetla si je možné zadovážiť i skrze svoj cirkevný zbor.