Vyšlo májové číslo časopisu Cestou Svetla

Vyšlo májové číslo časopisu Cestou Svetla

V májovom čísle Cestou Svetla si môžete prečítať, čo sa skrýva za nadpismi Láska bez hraníc a Tvrdohlavý študent – dve vzácne, silné svedectvá. V čísle nájdete i dva inšpiratívne texty o úlohe Božieho slova a modlitby v našom živote, o ich nesmierne veľkom vplyve na náš život – na text z Listu Efezským 6,17 a 6,18 (Božie slovo je podstatné a Modlievajte sa v duchu). 

Aký je náš Boh? V akého Boha veríme? Jasné a čisté Božie slovo verzus naše ľudské predstavy – dozviete sa v texte Toto je náš Boh. Pri čítaní Evanjelií (podľa Matúša, Marka, Lukáša, Jána) čítajme – počúvajme slová Pána Ježiša ako Toho, ktorý má moc... – taký je odkaz textu Ježiš ako Učiteľ. A pre tých, ktorých trápia viny, ktorých bolí duša od hriechu, pre tých je tu text Od biedy z hriechu k radosti z odpustenia hriechov.
Ani v májovom čísle nechýba modlitebné stíšenie, tip na užitočnú knihu, pravidelné Míľniky na poslednej strane.
  • Cena za jedno číslo CS je 0,60 €, predplatné na celý rok je 7,20 €. 
  • Objednávky prijíma administrácia: Ján Jančo, Dlhá 18/1, 935 32 Kalná nad Hronom; tel. 036 639 5181; mobil 0905 166 598; jankojanco@gmail.com.
  • Časopis Cestou Svetla si je možné zadovážiť i skrze svoj cirkevný zbor.