Vyšlo júnové číslo časopisu Cestou Svetla

Vyšlo júnové číslo časopisu Cestou Svetla

Časopis Cestou Svetla je časopisom evanjelizačným, časopisom, ktorý kladie do popredia Božie Slovo, Bibliu. Časopis Cestou Svetla je pozvaním: poďme všetci spolu opäť, s ďalším číslom, objavovať tie veľké a stále živé posolstvá Biblie. Od titulnej strany až po poslednú... tu je výber z bohatého obsahu:
Báseň Koľko ráz...

Aby náš život odrážal to, čo má odrážať – zamyslenie a dobré rady na text z Prvého listu Petra 2,1: 
A keď ste už zobliekli všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť a všetko ohováranie...
 
Ako rásť... – úvaha na text z Prvého listu Petra 2,2: Ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie. 
 

Oslovenie silou slov z Veľpiesne 8,7: (ani) Mohutné vody nemôžu uhasiť lásku

Pozvanie do Múzea sestier Royových v Starej Turej

Aj v tomto čísle prinášame ďalší silný príbeh z knihy Malé príbehy od známeho evanjelického farára a pre evanjelium Pána Ježiša Krista zapáleného kazateľa a spisovateľa Wilhelma Buscha; šiesty vybraný príbeh má názov Stratený obraz.

V Míľnikoch – venovaných celý tento rok životu a tvorbe Kristíny Royovej – sa môžete zoznámiť s jej novelou Sluha, ktorá vyšla tlačou prvýkrát presne pred stodvadsiatimi rokmi.

Júnová Knihovnička predstavuje veľkú monografiu: Luther – život a dielo reformátora, ktorú zostavil Roland H. Bainton, popredný britsko-americký učenec a historik, ktorý sa obdobiu neskorého stredoveku a protestantskej reformácie 16. storočia venoval celý život. Bainton preskúmal a podáva Lutherov život a dielo tak, aby sme ho dokázali aj my, ľudia 21. storočia, vnímať z perspektívy jeho (Lutherových) skúseností a rozhodnutí. Knihu vydalo vydavateľstvo Porta libri.
 

Časopis Cestou Svetla, to je dvanásť strán, pestrý a bohatý obsah, každý mesiac. Pridáte sa k jeho čitateľom?
  • Cena za jedno číslo CS je 0,60 €, predplatné na celý rok je 7,20 €. 
  • Objednávky prijíma administrácia: Ján Jančo, Dlhá 18/1, 935 32 Kalná nad Hronom; tel. 036 639 5181; mobil 0905 166 598; jankojanco@gmail.com.
  • Bankové spojenie – tu prijímame platby za predplatné i dary ochotných ľudí, ktorí by chceli prispieť na tlač a distribúciu: VÚB Trenčín, číslo účtu: IBAN: SK62 0200 0000 0000 4274 1202, názov účtu: Cestou Svetla.
  • Časopis Cestou Svetla si je možné zadovážiť i skrze svoj cirkevný zbor.