Vyšlo januárové číslo časopisu Cestou Svetla 2022

Vyšlo januárové číslo časopisu Cestou Svetla 2022

Januárovým číslom načíname z Božej milosti už 33. ročník...

Nemeníme ani obsah, ani cenu. Podopieraní Božím Slovom chceme ísť ďalej tou „cestou Svetla“... Lebo sme poznali, Pane, že Tvoje Slovo je pravda (J 17,17). Lebo sme poznali a zakúsili Božiu lásku a vernosť. A o nich chceme svedčiť stále!

Ponechávame všetky stránky tak, ako sú: na titulnej strane báseň a foto, na strane dva vybrané citáty z Božieho Slova, na ďalších stranách osobne podané úvahy a svedectvá, na strane jedenásť Knihovničku s ponukou neobyčajných kníh a modlitebné stíšenie, na strane dvanásť Míľniky – zastaviť sa a nechať sa deň čo deň viesť nanovo Božím Slovom...

Ďakujeme za podporu, za záujem, ako aj za šírenie tohto časopisu medzi nových čitateľov.

  • Časopis Cestou Svetla si je možné zadovážiť i skrze svoj cirkevný zbor.
  • Cena za jedno číslo je 0,60 €, predplatné na celý rok je 7,20 €.
  • Objednávky prijíma administrácia: Ján Jančo, Dlhá 18/1, 935 32 Kalná nad Hronom; tel. 036 639 5181; mobil 0905 166 598; jankojanco@gmail.com