Vyšlo dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier

Vyšlo dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier

Dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier (43-44) prináša homíliu sestru farárky Zuzany Kubačkovej, históriu duchovnej piesne Zostaň pri nás! od brata Martina Vargovčáka, Novembrové rozjímanie od sestry Daniely F. Hroncovej, výklad na nedelu od brata farára Borisa Mišinu, Biblické štúdium od brata farára Jaroslava Petra, úvahu brata generálneho dozorcu Posväcujte sa, seriál brata seniora Miroslava Hvožďaru o Službách Božích, aktuality a informácie z diania v cirkvi, v diakonii a na EBF UK. Predstavujeme tiež Evanjelický dom starostlivosti v Galante. Dvojčíslo reflektuje november ´89 vo forme úvah od reverenda Dušana Tótha, Milana Pecku, Jozefa Grexu st., Jozefa Budaja. Predstavenstvo a dozorná rada Tranoscia, a.s. informuje o ochrane práv Tranoscia. Predstavujeme tiež Cirkevný zbor ECAV Prešov, odkiaľ budú vysielané televízne Služby Božie 17. novembra. Nechýba ani krížovka. Najbližšie číslo EPST vyjde 19. novembra 2019.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.