Vyšlo ďalšie číslo mesačníka Cirkevné listy

Vyšlo ďalšie číslo mesačníka Cirkevné listy

Číslo 9/2019 prináša homíliu z pera Kataríny Valčovej, docentky Katedry praktickej teológie EBF UK v Bratislave, ktorá je venovaná novému začiatku, konkrétne novému začiatku v školách a pozýva k tomu, aby sme boli rozumnými a vernými šafármi, bez ohľadu na to, či sme v tomto procese študentmi alebo pedagógmi.

Katarína Devečková, ktorá sa vo svojich prácach venuje anglofónnej literatúre, nás vo svojej štúdii zavedie do obdobia anglickej renesancie a reformácie a jej zápasov v 17. storočí, a to konkrétne v osobách a dielach Rogera Williamsa a Johna Miltona. Tí pritom patrili medzi významné osobnosti, venujúce sa živým náboženským a politickým témam vtedajšej doby a okrem iného poukazovali  na nevyhnutnosť obnovy stredovekého sveta.
70. výročie Piešťanského manifestu, ktorý bol reakciou Spolku evanjelických kňazov na Slovensku na návrh zákona o štátnej úhrade osobných a vecných nákladov cirkvi, si pripomenieme v štúdii Branislava Dolinského.
Do sveta hudby a nábožnej piesne opäť pootvorí dvere Adriana Grešová, a to ukážkou evanjelickej piesňovej tvorby obdobia baroka v piesni Kdy že již můj Ježíš přijde, ktorá vyšla v kancionály Eliáša Mlynarovych na začiatku 18. storočia. Oboznámi nás tiež s najcennejšími zbierkami hudobnín z nášho územia z obdobia 16. a 17. storočia, ktoré obsahujú stovky tlačených i rukopisných pamiatok, a to bardejovskou a levočskou.
O tom, ako spolu súvisí konferencia evanjelických farárskych spolkov, benediktínsky kláštor a Pravidlá Rádu sv. Benedikta sa dozvieme v príspevku prof. ThDr. Juraja Bándyho.
A číslo uzavrie pravidelná rubrika výtvarný portrét prof. Jaroslava Uhela, tento raz venovaná dreveným cintorínom Dušana Jurkoviča.


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.