Vyšlo ďalšie číslo Cirkevných listov 11/2019

Vyšlo ďalšie číslo Cirkevných listov 11/2019

V homílii Radovana Gdovina, seniora Gemerskéo seniorátu ECAV na Slovensku, ktorý takmer dve desaťročia vykonáva svoju službu v oblasti, ktorú predchádzajúci režim výrazne poznačil, sa pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie zamyslíme nad tým, čo znamená skutočná sloboda.

Sloboda po ´89 sa vo výraznej miere dotkla najmä oblasti cirkevného školstva. Vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa preto rozhodlo pri tejto príležitosti vyhlásiť Rok evanjelického školstva s cieľom pozvať k premýšľaniu nad hodnotovým systémom spoločnosti, v ktorej rastie budúca generácia mládeže a detí.

Rok ´89 bol významným medzníkom aj pre Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu, ktorá po dlhých storočiach neslobody vstupuje v nasledujúcom školskom roku 1990/91 do zväzku Univerzity Komenského pod jej súčasným názvom Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, čo pre fakultu znamenalo a dodnes znamená množstvo nových príležitostí. Histórii fakulty sa v nasledujúcich číslach budeme venovať v štúdii na pokračovanie. Koncom októbra tohto roku sme si totiž pripomenuli aj 100 rokov od vzniku Evanjelickej teologickej akadémie a evanjelického teologického vzdelávania v slovenskom jazyku.

Jednou z možností, ktoré sa v čase slobody na fakulte otvorili, je konanie medzinárodných vedeckých sympózií. O jednom z nich s názvom Imago Dei sa dozvieme na stránkach tohto čísla Cirkevných listov.

Novembrové číslo prináša opäť štúdiu z oblasti anglofónnej literatúry, tento raz k známemu Šarlátovému písmenu. Všimneme si ďalšiu z piesní starých kancionálov a v sérii výtvarný portrét sa zastavíme pri kríži ako symbole komunikácie.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.