Vychádza posledné číslo Cirkevných listov tohto roka!

Vychádza posledné číslo Cirkevných listov tohto roka!

Homília Jána Podlesného, evanjelického a. v. farára na dôchodku nás na záver kalendárneho roka pozýva k tichu a k tomu, aby sme sa pred nášho Pána postavili bez slov, bez nahovárania si čohokoľvek a bez výčitiek. Tam totiž môžme pochopiť pravý stav života a nájsť povzbudenie pre ďalší rok.

Sériu článkov z oblasti anglofónnej literatúry, ktorou nás previedla Katarína Devečková, uzatvára štúdia k básňam Emily Dickinson a jej predstavám Boha ako Otca či Milenca.
V druhej časti štúdie Evanjelické teologické vzdelávanie v Bratislave a cesty ku vzniku EBF UK Radoslav Hanus uzatvorí dejiny teologického vzdelávania na území Slovensku.
Juraj Bándy nám objasní problematiku perikopy z Evanjelia podľa Jána 7, 53 - 8, 11, ktorá je podľa Crüsemanna karikatúrou a ohováračským znetvorením Tóry a židovského práva.
V poslednom čísle nájdete opäť ďalšiu pieseň zo starých kancionálov, ktorú vybrala Adriana Grešová a profesor Jaroslav Uhel nám v rubrike výtvarný portrét predstaví ako fenomén sochu.
Prajeme Vám pokojné a Božou milosťou naplnené vianočné sviatky a tešíme sa na stretnutia na stránkach Cirkevných listov v ďalšom roku!