Televízny prenos zo SEMFESTu- 9.7.2023

Televízny prenos zo SEMFESTu- 9.7.2023

Milí bratia, milé sestry, 

pozývame vás sledovať priamy prenos Služieb Božích z mládežníckeho festivalu SEMFEST zo Zvolenskej Slatiny. Uskutoční sa 9. júla 2023 o 10.00 hod. na :Dvojke. Kazateľom bude brat Vladimír Maťaš, mládežnícky farár Tatranského seniorátu  a hrať bude hudobná mládežnícka skupina CHRISTIANICA.