Televízny posol, 18.06.2023 o 14.00 na :2

Televízny posol, 18.06.2023 o 14.00 na :2

Červenica, malá obec v Prešovskom kraji, je sídlom Evanjelickej spojenej školy internátnej pre žiakov s viacnásobným postihnutím. Aký je jej príbeh? Deti, ktoré ju navštevujú, spolu s výtvarníčkou Monikou Pascoe Mikyškovou spolupracovali na diele, ktoré sa stalo laureátom Ceny Oskára Čepana. My sme si ho boli pozrieť. Evanjelické vydavateľstvo Tranoscius oslavovalo v apríli svoje 125. výročie. V rámci našej návštevy v jeho domovskom Liptovskom Mikuláši sme sa dozvedeli nielen o jeho minulosti, no tiež plánoch do budúcna.