Televízne Služby Božie z Kremnice- 21.5.2023

Televízne Služby Božie z Kremnice- 21.5.2023

NEDEĽA – 21. máj 
:2 Prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Kremnici 10:00- 11:30
Piesne: 157, 161, 633, 464, 654, A 40
Kazateľ: Jozef Pacek, senior Zvolenského seniorátu
Kantor: Janko Siroma