SCENÁR ROZHLASOVEJ POBOŽNOSTI 4.11.2020, 17:30

SCENÁR ROZHLASOVEJ POBOŽNOSTI 4.11.2020, 17:30

Kazateľ: Štefan Kiss
Kantor a spev: Janko Siroma

Téma: Utrpenie

1. Oslovenie a privítanie

2. Text týždňa: 1Pt 5, 10: 

„Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ!“

3. Pieseň: ES 474

4. Starozmluvný text: Ž 116, 1-13:

„Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia; lebo naklonil ku mne svoje ucho, budem Ho vzývať, pokiaľ len žijem. Obkľúčili ma povrazy smrti, zastihli ma úzkosti záhrobia, našiel som súženie a žiaľ. Ale vzýval som meno Hospodinovo: Ó Hospodine, zachráň moju dušu! Milostivý je Hospodin a spravodlivý, náš Boh sa zľutováva. Hospodin je strážcom prostých, slabý som bol - pomohol mi. Vráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, lebo Hospodin s tebou dobre naložil. Lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, oči od sĺz a nohy od pádu. Pred Hospodinom budem chodiť v krajinách života. Veril som, preto som hovoril: Som veľmi pokorený! Vo svojej skľúčenosti som povedal: Každý človek je klamár! Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne? Pozdvihnem kalich spasenia a vzývať budem meno Hospodinovo.“

5. Pieseň: ES 475

6. Príhovor: Iz 55, 1-3 

„Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša! Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť.“

7. Hudobný vstup

8. Modlitba, Otčenáš, požehnanie

9. Pieseň: ES 506

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.