Scenár rozhlasovej pobožnosti 21.10.2020, 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 21.10.2020, 17:30

Kazateľka: Eva Oslíková
Kantor a spev: Janko Siroma

Téma na týždeň: NEBEZPEČNÁ BLÍZKOSŤ A UZDRAVUJÚCA VZDIALENOSŤ 


Oslovenie a privítanie

Žalm 32  (v prebásnení Milana Rúfusa)

Text týždňa Jeremiáš 17,14

Uzdrav ma, Hospodin, a budem uzdravený, 

zachráň ma a budem zachránený, 

lebo Ty si moja chvála.

Vstupná modlitba

Pieseň 313 Otče môj tak vysoko si..

Biblický text  2. Mojžišova 34, 4-10

Pieseň 311 Ó Pane počuj modlitbu tichú

Zamyslenie k téme a textu Marek 2, 1 – 12

Hudobný vstup 

Modlitba 

Otčenáš 

Požehnanie

Pieseň 525 Pán Boh mi je silou

Záver a rozlúčka

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.