Scenár rozhlasovej pobožnosti 14.10.2020, 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 14.10.2020, 17:30

Kazateľ: Štefan Kiss
Kantor a spev: Janko Siroma

Téma: Hľadanie Hospodina

1. Oslovenie a privítanie

2. Text týždňa: Mt 6, 33: 

„Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude vám pridané.“

3. Pieseň: ES 315

4. Starozmluvný text: Iz 55, 6 – 11:

„Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko! Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo On hojne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov - ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.“

5. Pieseň: ES 461

6. Príhovor: Am 5, 4 - 6

"Lebo takto vraví Hospodin domu Izraela: Mňa hľadajte, a budete žiť! Nevyhľadávajte Bétel a do Gilgálu nechoďte! Do Beér-Šeby neputujte! Veď Gilgál pôjde do zajatia a Bétel vyjde navnivoč. Hľadajte Hospodina, a budete žiť!“

7. Hudobný vstup

8. Modlitba, Otčenáš, požehnanie

9. Pieseň: ES 439

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.