Rozšírené vianočné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier (č. 51-52)

Rozšírené vianočné dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier (č. 51-52)

Prináša homíliu brata farára Martina Škarupu, sviatočné slovo generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, Pastiersky list Zboru biskupov ECAV, výsledky volieb biskupa VD ECAV.

O inštalácii biskupa Ukrajinskej nemeckej luteránskej cirkvi píše biskup ZD ECAV Ján Hroboň. Vianočné témy reflektujú autori: brat farár Pavel Kušnír, brat farár Martin Vargovčák, reverend Dušan Tóth. EPST prináša viacero inšpiratívnych materiálov zameraných na financovanie cirkvi doma a v zahraničí. Nechýbajú informácie zo zborov a z rokovania GP ECAV. V rozhovore so sestrou farárkou Evou Oslíkovou hovoríme o prítomnosti aj budúcnosti Spoločenstva evanjelických žien. Brat farár Martin Šefranko v recenzii približuje nový titul Tranoscia od Pavla Uhorskaia - Kto sa postará o cirkev? Kázne a prejavy generálneho biskupa. Predstavujeme tiež CZ ECAV Nitra, odkiaľ bude vysielaný TV prenos Služieb Božích 25. decembra. Literárna príloha prináša vianočné básne či prózu Nory Baráthovej. Nechýba rozšírený TV program a krížovka. Želáme vám požehnané vianočné sviatky a príjemné čítanie. Za redakčný tím Eva Bachletová, Emília Mihočová a Andrej Mišina.