Rozhlasový prenos z Petržalky- 25.6.2023

Rozhlasový prenos z Petržalky- 25.6.2023

NEDEĽA – 25. jún 2023   

Rádio Slovensko

Prenos rozhlasových Služieb Božích z evanjelického kostola v Bratislave Petržalke

Kazateľka: Ilona Bázliková
Kantor: Janko Siroma
Spevokol vedie: Tomáš Rojček 
Piesne: 188, 311, 465, 484, Antifóna 50