Rozhlasový prenos SB z Nesvád, 26.6.2022

Rozhlasový prenos SB z Nesvád, 26.6.2022

V nedeľu 26. júna 2022 si môžeme vo vysielaní rádia Slovensko vypočuť rozhlasový prenos Služieb Božích od 9.05 hod. z evanjelického kostola v Nesvadoch. 

Kazateľka: Mária Popić, seniorka Dunajsko-nitrianskeho seniorátu
Kantor: Nebojša Popić
Čísla piesní: predspev 605, P 192, 468, 647, 648, A 59