Rozhlasový prenos SB z BA- Petržalky- 25.9.2022

Rozhlasový prenos SB z BA- Petržalky- 25.9.2022

Prenos Služieb Božích 09.00 – 10.00 z evanjelického kostola v Bratislave Petržalke 
Kazateľ: Martin Kmec, zborový kaplán
Piesne: 190, 506, 204, 652, A56
Kantor: Ján Hegeduš