Rozhlasové služby Božie z Tornale

Rozhlasové služby Božie z Tornale

Na 14. nedeľu po Svätej Trojici,  22. septembra 2019 bude na vlnách Rádia Slovensko a Rádia Regina odvysielaný záznam rozhlasových služieb Božích z Tornale, cirkevného zboru v Rimavskom senioráte.

Vysielanie začne o 9.05. Spievať sa budú piesne z Evanjelického spevníka č. 374, 350, 200, 649, A61 
Keď cirkevný zbor v Tornali dostal požiadavku zabezpečiť rozhlasové služby Božie, ochotne ju prijal. Nahrávka sa uskutočnila 16. septembra t. r. v evanjelickom chráme v matkocirkvi Tornaľa. Liturguje miestny zborový farár Marcel Ištván. Na organe hrá Zuzana Esztergályošová, kantorka v dcérocirkvi Kráľ - Abovce.
Dnes cirkevný zbor Tornaľa tvorí niečo vyše 540 evanjelikov a je pomerne rozľahlý. Veriaci sa pravidelne každú nedeľu stretávajú v kostole v Tornali na maďarských službách Božích o 8.30 a slovenských službách Božích o 9.30. V dcérocirkvi Kráľ - Abovce sa schádzajú na bohoslužbách každú nedeľu o 11.00 v Božom chráme v Králi. Vo filiálke Rumince v 1. nedeľu v mesiaci o 13.00 v reformovanom kostole, vo filiálke Lenka a v diaspore Valice každú 3. nedeľu v mesiaci v miestnosti kultúrneho domu.
Cirkevný zbor sa nachádza na východnej hranici západného dištriktu, patrí ešte do Rimavského seniorátu. Je v ňom rozvinutá bohatá vnútro-misijná práca, v Tornali sa cez „Dom na ceste“ organizujú rôzne spoločensko, športovo-misijné, pravidelné i nepravidelné aktivity a podujatia zamerané na deti, mládež i rodiny. V dcérocirkvi Kráľ - Abovce sa pravidelne konajú stretnutia detí na besiedke a stretnutia starších na biblických hodinách a večierňach. Taktiež tu funguje aj modlitebné spoločenstvo na utorkovej dopoludňajšej skupinke. Cirkevný zbor sa snaží svojich členov stmeľovať vo vzťahoch tým, že raz ročne usporadúva zborový deň. Posledné dva roky prostredníctvom kresťanského festivalu SEMFEST, ktorý sa konal v Lenke.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.