Rozhlasové služby Božie z CZ Bátovce

Rozhlasové služby Božie z CZ Bátovce

28.7.2019 si budete môcť vypočuť rozhlasové služby Božie z Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Vysielané budú o 9:05 na vlnách Rádia Slovensko a Rádia Regina. Spievať sa budú piesne z Evanjelického spevníka č. 195, 525, 637, 319, A 51.

Úsvit evanjelikov v obci Bátovce, ktorej prvá písomná zmienka pochádza z roku 1037, nastal s veľkou pravdepodobnosťou už v 16. storočí a hoci nepoznáme presný rok transformácie bátovskej cirkvi na evanjelickú vieme, že prvým evanjelickým farárom tu bol od roku 1610 Ján Dianovič. Zbor toho času až do roku 1953 spadal do rodiny Hontianskeho seniorátu. Pôvodný chrám bol evanjelikom v roku 1628 odobratý a farár Jonáš Černák vyhnaný. Po uzavretí Lineckého mieru roku 1647 dostali evanjelici kostol späť. Zbor trpel v protireformácii, trpel od nájazdov Turkov, ktorí v roku 1665 Bátovce napadli a farára Jána Beniaminidesa počas jednej augustovej nedeľnej bohoslužby pred chrámovým oltárom chladnokrvne usmrtili a jeho telo spálili na kostolnom dvore. Kňaz bránil dievča, hľadajúce v chráme útočisko pred Turkom, ktorý mladú ženu viedol na ženský jarmok. V roku 1713 evanjelici definitívne stratili chrám a zbor prišiel o samostatnosť. Jej obnovu priniesol až Tolerančný patent cisára Jozefa II. Bátovskí evanjelici postavia v roku 1784 za účinkovania Štefana Baligu tolerančný kostol, neskôr školu a faru. Ničivé ohne v rokoch 1819 a 1848 budovy poškodia natoľko, že sa evanjelici rozhodnú pustiť do stavby nového kostola (faru opravia). Budovanie súčasného monumentálneho neogotického chrámu, ktorý nesie prívlastok „Hontianska katedrála“, prebiehalo v rokoch 1867 – 1873 za účinkovania farára Pavla Gerengaya. Stavbu chrámu sprevádzali veľké materiálne obete bátovských evanjelikov, ktorí v záujme prinášania milodarov, odpredávali v nejednom prípade vlastné majetky  a pozemky. O architektonickej náročnosti stavby svedčí aj skutočnosť, že železobetónová veža a dve malé vežičky boli nad priečelie chrámu pristavené až v roku 1933 za farára Júliusa Matulčíka. Medzi skvosty chrámu patria oltárny obraz Vstúpenia od P.M. Bohúňa a historický organ z roku 1900. V roku 1989 zbor dokončil stavbu novej farskej budovy. Vo vedení cirkevného zboru sa vystriedalo vyše 30 farárov, od roku 2003 po výlučne mužskom obsadení tu pôsobí prvá žena. Zo známejších osobností účinkujúcich duchovne v Bátovciach, spomeňme hymnológa a osvietenského vzdelanca Samuela Čerňanského, alebo novodobého martýra Jozefa Juráša. Z Bátoviec pochádza jeden zo spoluzakladateľov Katedry reči a literatúry česko-slovenskej pri Bratislavskom evanjelickom lýceu (1803) a superintendent Banského dištriktu Martin Hamaliar (1750 -1812), ale aj literárny vedec, historik a kritik Ján Igor Hamaliar (1905-1931).

     Cirkevný zbor, ktorý mal na začiatku 20. storočia 900 duší, eviduje v súčasnosti vyše 300 evanjelikov. Bohoslužobný život je epicentrom, z ktorého sa odvíjajú nitky ďalších aktivít. V spolupráci s miestnou rímskokatolíckou farnosťou ženy každoročne pripravujú ekumenickú bohoslužbu ku Svetovému dňu modlitieb spojenú s poznávaním jednotlivých štátov sveta. Komorná skupinka žien sa biblicky vzdeláva prostredníctvom biblických hodín. Pre návštevníkov štedrovečerných bohoslužieb ženy pečú medovníky, vyrábajú svietniky a z výsledkov niekoľkomesačného háčkovania vyzdobili vianočný stromček v kostole. Deťom ponúkame duchovné vitamíny na besiedke, na sviatky pravidelne vystupujú v kostole s tematickým pásmom. Obľúbené sú súťažno-zábavné popoludnia, tvorivé dielne a poznávacie výlety. Uskutočnili sme i niekoľko silných ročníkov letných tatranských biblických táborov a dobrodružných Nocí v kostole s Matejom Hrebendom, Konštantínom a Metodom, Jankom Matúškom. Každoročne sa úspešne zapájame do biblickej olympiády s poprednými umiestneniami aj v celoštátnom kole. Milou tradíciou sa stal  členmi zboru organizovaný Mikulášsky sprievod po uliciach Bátoviec, v minulosti aj s koníkom. Na pôde zboru usilovne pracuje zmiešaný spevokol  Sonáta, ktorý umocňuje sviatočné bohoslužby v chráme. Pri 20. narodeninách uskutočnil samostatný koncert. Spevokol je pravidelným účastníkom každoročného seniorátneho Koncertu spevokolov. Výborná akustika a priestorová dispozícia kostola rozhodli o tom, že mnohé ročníky koncertu sa uskutočnili práve v Bátovciach. V katedrále sa konajú i koncerty vokálno - inštrumentálnych telies, spomeniem Donských Kozákov či Lotz Trio s basetovými rohmi. Ľudové piesne „z bátovského chotára“ sme zozbierali a zapísali do spevníka, aby sme pre ďalšie generácie zachytili piesne, ktoré v Bátovciach spievali aj naši evanjelickí predkovia. Cenné zbierky Biblií a Kancionálov, krosná, kroje, forgovy a ďalšie rázovité predmety materiálnej i duchovnej kultúry bátovského ľudu, majú svoje miesto v zbierkach Pamätnej izby, ktorú sme zriadili v priestoroch starej fary. Dlhoročnú tradíciu má polnočné štedrovečerné spievanie na veži chrámu. Sami si zostavujeme literárno – hudobné a životopisné pásma. V galérii osobností predstavujeme literárne aktívnych evanjelických kňazov a spisovateľov. Literárne kaviarne vo forme besedy navštívili literáti: Ladislav Švihran, Anton Rákay či herec a recitátor Juraj Sarvaš.  Jednou z aktivít zboru sú i prednášky v cykle: Predstavujeme naše záľuby a profesie, v rámci ktorých sme prebrali témy od maliarstva cez zdravotníctvo až po včelárstvo. Tlačovú a publikačnú činnosť reprezentuje zborový časopis Pod klenbami katedrály, ktorý pravidelne vydávame od roku 2003. Niekoľko rokov sme sprevádzali a napokon privítali zrod knihy Bátovce vo zvykoch a obyčajoch z pera dlhoročnej zborovej kurátorky a presbyterky Zuzany Ondračkovej. Slávnostnou prezentáciou sme uviedli do života i knihu básní Kvapky a kropaje od bátovského rodáka a člena zboru, kňaza a básnika Daniela Šovca (1937).

     Od roku 2006 funguje pri cirkevnom zbore Občianske združenie s názvom Pod klenbami katedrály. Cirkevný zbor venuje starostlivú pozornosť aj svojim trom budovám. Obetavý a sústredený zápas  o zveľadenie neogotickej evanjelickej katedrály, vyústil v rokoch 2009 a 2010 do komplexnej generálnej opravy jej exteriéru, vrátane parkovo – sadových úprav okolia. Náročná investičná akcia bola realizovaná z fondov Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHP. Slávnostná posviacka sa konala za osobnej účasti nórskej veľvyslankyne.

Galéria k článku

Zorica Horáková, zborová farárka CZ Bátovce
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.