Rozhlasové Služby Božie na Veľký Piatok z Banskej Bystrice

Rozhlasové Služby Božie na Veľký Piatok z Banskej Bystrice

Na Veľký piatok 10. apríla o 9.05 h odvysiela RTVS na okruhu Rádia Regina pašiové bohoslužby z Banskej Bystrice, na Lazovnej ulici. Pre koronavírus budú neverejné.

Piesne: z knižky Pašií k Veľkému piatku
Liturguje: Slávka Koštialová - zborová farárka, Daniel Koštial - zborový farár
Káže: Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
Hra na organ: Tomáš Škraban
Pašiové texty čítajú: Koštialovci

Cirkevný zbor ECAV Banská Bystrica počíta cca 2200 členov.

Služby Božie sa konajú v centre Banskej Bystrice, na Lazovnej ulici v nedeľu o 9:00 hodine v chráme Božom, ktorý slúži od r. 1807. Raz mesačne sa ako hlavné služby Božie konajú mládežnícke bohoslužby s doprovodom mládežníckej skupiny Crossroads. Okrem toho sa konajú bohoslužby aj vo fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta a striedavo popoludní na šiestich rôznych miestach filiálok. V týždni sa konajú pobožnosti v zariadení pre seniorov - Centrum zborovej diakonie Kanaán, ktorý viac ako 10 rokov poskytuje starostlivosť pre 21 klientov. V CZ ECAV BB pôsobí spevokol V. F. Bystrého, ktorý v súčasnosti diriguje organista a dirigent Peter Bibza. V cirkevnom zbore slúžia hrou na organe štyria organisti. Sme vďační všetkým, ktorí sa podieľajú na vnútromisijnej činnosti od najmladších po najstarších. Ostatné informácie sú k dispozícii na: www.ecavbb.sk; alebo na FB profile "Cirkevný zbor ECAV Banská Bystrica".