Rozhlasové Služby Božie 22.11.2020 z Krajného

Rozhlasové Služby Božie 22.11.2020 z Krajného

22. november: Posledná nedeľa cirkevného roka – Nedeľa večnosti

Úvodný text :  Zjav 21,1 – 4   

Kázňový text: Mt 5, 38 –42

Epištola:           1K 15,20 – 28               

Evanjelium:    Mt  25,1 – 13

Kazateľ a liturg: Ivan Novomestský – námestný farár

Kantorka:  Martina Figurová

Hudobná skupina ELEOS: gitara – Ján Šeďo, husle – Júlia Lajdová, klávesy – Pavol Mockovčiak, kachon – Martin Malý, spev – Lea Marušicová, Daniela Novomestská, Marek Tomka

Modlitby: Vladimír Malý – zborový dozorca, Zlatica Novomestská

Čítanie epištoly: Júlia Lajdová

Piesne: 207, 453, 201, 461,  A 67

Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Krajnom patrí do Myjavského seniorátu. Má približne 1 400 členov. V zbore fungujú tieto aktivity: detská besiedka, stretnutie dorastu, mládeže, spevokol a hudobné skupiny.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.