Rozhlasové SB z Košíc, 26.4.2020

Rozhlasové SB z Košíc, 26.4.2020

Slovenský rozhlas 26. apríla 2020 na vlnách Rádia Regina odvysiela rozhlasový prenos Služieb Božích z cirkevného zboru Košice. Jeho vyznanie vychádza z nápisu, ktorý sa nachádza na priečelí kostola na Mlynskej ulici: SOLI DEO GLORIA. Jedine Bohu sláva! 

Cirkevný zbor Košice je aktívnym a misijne orientovaným. Podporil vznik nového samostatného cirkevného zboru Košice-Terasa. V našom zbore máme cca 2 800 členov a v zbore Košice – Terasa takmer 900.  Obidva cirkevné zbory rozvíjajú svoju činnosť samostatne, ale vo vzájomnej podpore a spolupráci. Stavba nového kostola, zborového domu a fary bola úspešne zavŕšená posviackou v roku 2018. Spevokol Chválospev spieva nielen na zborových, ale aj na ekumenických podujatiach.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.