PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 6. - 22.7.2023

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 6. - 22.7.2023

ROZHLAS
ŠTVRTOK – 6. júl     
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 8. júl         
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  

NEDEĽA – 9. júl
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Encyklopédia spravodlivých 22.19 – 22.59 

Rádio Devín
Krajina duše 07.10 – 08.00   

ŠTVRTOK – 13. júl             
Rádio Reginaň
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 15. júl       
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 
 
NEDEĽA – 16. júl  
Rádio Regina
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 ň
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00 

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 – 07.00 

ŠTVRTOK – 20. júl     
Rádio Regina Západ 
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
........................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA
 
STREDA – 5. júl
:1 Jozef Mak  20.30 – 22.35 Filmová adaptácia románu Jozefa Cígera Hronského. Príbeh obyčajného človeka, ktorý sa nedá zlomiť, ale vydrží všetko, čo mu osud prinesie...
:2 Petra: Tajomstvá antických staviteľov 12.55 – 13.44
Cyril a Metod – apoštoli Slovanov 15.50 – 17.10
:24 Slovenský panteón  13.10 – 13.52 

SOBOTA – 8. júl
:2 MOJE POVSTANIE.SK 10.20 – 10.35 

NEDEĽA – 9. júl 
:2 Služby Božie zo Semfestu 10.00 – 11.30 
Mládežnícke Služby Božie z festivalu Semfest v Zvolenskej Slatine 

Môj emigrant 17.55 – 18.24 Klaviristka Elena Letňanová 
Slovo 19.50 – 19.53 Príhovor evanjelického a. v. farára Michala Belanji 

PONDELOK – 10. júl
:2 Posvätné miesta sveta  20.10 – 21.51 

UTOROK – 11. júl
:2 Posvätné miesta sveta  14.10 – 15.00 

PIATOK  – 14. júl 
:2 Štúrovci na Dobrej Vode  13.10 – 13.39 

SOBOTA – 15. júl
:2 MOJE POVSTANIE.SK 10.20 – 10.35 

NEDEĽA – 16. júl
:2 Chvíľka poézie 15.25 – 15.29 100 rokov od úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava