PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 6.1.-20.1.2022

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 6.1.-20.1.2022

ROZHLAS

ŠTVRTOK – 6. január Zjavenie Krista Pána mudrcom
Rádio Regina
Sviatočný náboženský program 16.05 – 17.00 Srdce má svoje dôvody
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

Rádio Devín
Trojkráľový koncert 16.00 – 17.00 Hudobná rozlúčka s Vianocami 

SOBOTA – 8. január  
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

Rádio Devín
Nad Slovom 17.00 – 18.00 s Bohdanom Hroboňom

NEDEĽA – 9. január     
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých / rep. 22.19 – 22.59

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 

ŠTVRTOK – 13. január   
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 15. január  
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 16. január 
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

ŠTVRTOK – 20. január
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

...............................................................................................................................................................................................

TELEVÍZIA
ŠTVRTOK – 6. január
:1 Štvrtý kráľ 10.10 – 11.50 Príbeh o putovaní Troch kráľov a ich sprievodcu včelára za jasnou hviezdou
:2 Kolíska a kríž I. 08.15 – 09.02 Hudobno-dramatická skladba o narodení Krista 
Sviatočné slovo 19.50 – 19.55
:3 Malé biblické príbehy 08.15 – 08.20

PIATOK – 7. január 
:2 Slovo 19.50 – 19.55

NEDEĽA – 9. január 
:3 Historická panoráma 23.50 JUDr. Ján Papánek, diplomat - evanjelik

PONDELOK – 10. január
:2 NeCelebrity 09.05 – 09.12 Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV
:3 Historická panoráma 7.35 a 13.05 JUDr. Ján Papánek, diplomat - evanjelik

UTOROK – 11. január 
:2 Štúrov posledný zápas 12.55 – 13.25
Pravá tvár Ľudovíta Štúra 15.30 – 15.56
:3 Ťapákovci 12.05 – 13.25 Filmové spracovanie poviedky B. S. Timravy 

STREDA – 12. január
:2 Do kríža, diskusná relácia 21.55 – 22.45
True Štúr 22.45 – 23.41 Dráma o pátraní po okolnostiach smrti Ľudovíta Štúra 

PIATOK – 14. január 
:3 Príbelská vzbura Janka Kráľa 11.45 – 13.04

SOBOTA – 15. január 
:3 Medailón Júliusa Pántika 18.00 – 18.34
Dobšinského rozprávky 18.35 – 18.52

NEDEĽA – 16. január 
:2 Božie domy s Vandalom 13.20 – 13.30