PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 29.10.- 12.11.2020

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 29.10.- 12.11.2020

ROZHLAS

ŠTVRTOK – 29. október
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 31. október – Pamiatka reformácie
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15

Prenos Služieb Božích 16.00 – 17.00 z auly Evanjelickej bohosloveckej fakulty
Kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Kantor: Janko Siroma

Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 1. november  
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 22.19

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

STREDA – 4. november
Rádio Regina

Evanjelická pobožnosť 17.30 – 18.00
Káže: Štefan Kiss
Na organe hrá: Janko Siroma

ŠTVRTOK – 5. november
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 

SOBOTA – 7. november
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 8. november 
Rádio Slovensko
Encyklopédia spravodlivých 10.05 – 11.00
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

STREDA – 11. november
Rádio Regina

Evanjelická pobožnosť 17.30 – 18.00
Káže: Eva Oslíková
Na organe hrá: Janko Siroma

ŠTVRTOK – 12. november 
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00
..................................................................................................................................................................

TELEVÍZIA 

ŠTVRTOK – 29. október
:2 Slovenské rody 17.55 – 18.20 Rodina Thurzových
:3 Štúrovci IV. 09.35 – 10.41

PIATOK – 30. október

:2 Martinská deklarácia 1918 14.50 – 15.14
:3 Štúrovci V. 09.50 – 11.02

SOBOTA – 31. október, Pamiatka reformácie

:1 Prenos Služieb Božích z evanjelického kostola  v Ľubici 10.00 – 11.30 pri 500. výročí od prvého prečítania 95 výpovedí Dr. Martina Luthera na Slovensku 
Kazateľ: Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu
Liturgujú: Roman Porubän, Michal Findra


:2 Sola gratia – Jedine milosťou 15.25 – 15.53 Dokument k Pamiatke reformácie 
:3 Malé biblické príbehy 08.45 – 08.51
:3 Niesť svoj kríž 18.00 – 18.23 Dokumentárny film o jednom z posledných výrobcov ľudových drevených náhrobkov, krížov… 

NEDEĽA – 1. november
:3 V tichu minulosti 10.50 – 11.15 Dok. film o cintorínoch v L. Mikuláši a okolí
:2 Medzinárodný ekumenický koncert – 13. ročník 11.40 – 12.50
:2 Orientácie 12.55 – 13.20
:2 Chvíľka poézie 13.20 – 13.24 70 rokov od narodenia P. O. Hviezdoslava
:3 Malé biblické príbehy 08.35 – 08.40

Pondelok – 2. november
:3 V tichu minulosti 11.30 – 12.00 Banskobystrické cintoríny

Utorok – 3. november
:3 V tichu minulosti 12.20 – 12.49 Modranský cintorín

Streda – 4. november
:3 V tichu minulosti 11.20 – 11.50 Trnavské cintoríny

Štvrtok – 5. november
:3 V tichu minulosti 11.15 – 11.41 Bratislavský Ondrejský cintorín

Piatok – 6. november
:3 V tichu minulosti 11.25 – 11.51 Cintorín pri Kozej bráne

SOBOTA – 7. november
:3 V tichu minulosti 11.10 – 11.39 Bratislavský židovský cintorín

NEDEĽA – 8. november
:2 Orientácie 13.35 – 14.01

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.