PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 26.5.- 9.6.2022

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ:  26.5.- 9.6.2022

ROZHLAS

ŠTVRTOK – 26. máj  
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 28. máj    
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00S Petrom Jaškom, českým pracovníkom Hlasu mučeníkov, ktorý prežil 14 mesiacov v sudánskych väzniciach, na jednej cele aj s príslušníkmi a podporovateľmi Islamského štátu.
 
NEDEĽA – 29. máj  
Rádio Slovensko
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Encyklopédia spravodlivých / rep. 22.19 – 22.59 

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00   

ŠTVRTOK – 2. jún     
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 
 
SOBOTA – 4. jún   
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00
 
NEDEĽA – 5. jún      
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00 

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45 

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 
 
ŠTVRTOK – 9. jún  
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 
 
...............................................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA
 
PONDELOK – 30. máj  
:3 Osudy 09.45 – 09.53 

STREDA – 1. jún
:2 Trezor 12.20 – 12.44 Najlepšie roky Janka Francisciho 
 
NEDEĽA – 5. jún
1. slávnosť svätodušná 
:2 Prenos Služieb Božích 09.00 – 10.30 z evanjelického kostola v Trenčíne
Kazateľ: Ján Hroboň
Kantor: Martin Augustín
Piesne: 165, 167, 173, 175, 257, A42, A44

Televízny posol 14.00 – 14.26 
Evanjelické Slovo 19.50 s Jarmilou Petrulovou, farárkou v Trenčianskych Stankovciach
 
PONDELOK - 6. jún 
:2 Televízny posol / repr. 10.20