PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 25.5.- 8.6.2023

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 25.5.- 8.6.2023

ROZHLAS
ŠTVRTOK – 25. máj    
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 27. máj        
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.05 – 18.00 

NEDEĽA – 28. máj   
Rádio Slovensko
Rozhlasový prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Bardejove
Kazateľ: Samuel Sabol
Kantorka: Katarína Germanová-Sobeková
Piesne: 165, 167, A 43, 175; Príď už, Duchu Stvoriteľu – Detský spevokol Bardejov, 173, A 44

Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Encyklopédia spravodlivých 22.19 – 22.59 

Rádio Devín
Krajina duše 07.10 – 08.00   

ŠTVRTOK – 1. jún            
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 3. jún      
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

Rádio Devín
Nad Slovom 17.00 – 18.00 s Bohdanom Hroboňom, riaditeľom Centra kresťanského vzdelávania v Martine
 
NEDEĽA – 4. jún  
Rádio Regina 
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 – 07.00 

ŠTVRTOK – 8. jún    
Rádio Regina Západ 
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
........................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA

PIATOK – 26. máj
:2 Odchádzanie 14.10 – 15.05
Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom 15.05 – 16.03 

NEDEĽA – 28. máj 
:2 Juraj Tranovský 13.00 – 13.33  Hudobný dokument približuje osudy exulanta Juraja Tranovského (1592 – 1637), evanjelického farára, tvorcu duchovných piesní a modlitieb
Orientácie 14.00 – 14.26
Slovo 19.50 – 19.55 Martin Chalupka, zborový farár v Prešove
 
PONDELOK – 29. máj
:2 Korkoro 22.10 – 23.56 Film inšpirovaný udalosťami, známymi ako porajmos – rómsky holokaust
 
ŠTVRTOK – 1. jún 
:2 Fedor Fridrich Ruppeldt – Hlas nepotlačeného svedomia 12.30 – 13.02 Dokument o evanjelickom biskupovi, ekumenikovi a prekladateľovi
 
NEDEĽA – 4. jún 
:2 Orientácie 14.00 – 14.26
Slovo 19.50 – 19.55