PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 23.6.- 7.7.2022

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 23.6.- 7.7.2022

ROZHLAS

ŠTVRTOK – 23. jún  
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 25. jún    
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 26. jún  
Rádio Slovensko
Rozhlasový prenos Služieb Božích 09.05 – 10.00 z evanjelického kostola v Nesvadoch 
Kazateľka: Mária Popić, seniorka Dunajsko-nitrianskeho seniorátu
Kantor: Nebojša Popić
Čísla piesní: predspev 605, P 192, 468, 647, 648, A 59

Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Encyklopédia spravodlivých / rep. 22.19 – 22.59 

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00   

ŠTVRTOK – 30. jún     
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 
 
SOBOTA – 2. júl   
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15 
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 3. júl      
Rádio Slovensko 
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00 

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45 

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 
 
ŠTVRTOK – 7. júl  
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
...............................................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA
 
SOBOTA – 25. jún 
:2 Božie domy s Vandalom 07.40 – 07.53 
:2 Želary / film 20.00 – 22.20 

NEDEĽA – 26. jún 
:2 Božie domy s Vandalom 13.10 – 13.22
Evanjelické Slovo 19.50 – 19.56 Norberta Hajského, farára v Bratislave-Prievoze
:3 Historická panoráma / dokument 23.50 – 00.15 Alexander Mach, politik Slovenského štátu 
 
PONDELOK – 27. jún 
:3 Genius loci 10.15 – 10.51 Židovské synagógy na Slovensku 

UTOROK – 28. jún
:2 Sluha národa – Volodymyr Zelenskyj 21.05 – 21.55 Dokument o ukrajinskom prezidentovi 
 
ŠTVRTOK – 30. jún
:2 Kawasakiho ruža / film 22.10 – 23.44 Kto môže súdiť dávne viny a kto ich môže odpustiť?
:3 Osobnosti 06.50 – 06.53 Maliar Marc Chagall
 
PIATOK – 1. júl 
:2 Misia bratov Konštantína a Metoda 14.05 – 15.52
:3 Osobnosti 06.50 – 06.54 Dionýz Štúr
 
SOBOTA – 2. júl
:2 Božie domy s Vandalom 07.45 – 07.57
MOJE POVSTANIE.SK 09.50 – 10.05
Matej Bel z Očovej 15.00 – 15.59 

NEDEĽA – 3. júl 
:2 Prenos evanjelických Služieb Božích 10.00 – 11.40 z dreveného kostola v Kežmarku 
Evanjelický deň 2022
Piesne: 213, 461, 496, 262 v. 1.3.5, 273 v 1.4.6, A 33, 263

Evanjelické slovo 19.50 – 19.56 Ľubomíra Ďuračku, farára v Novom Meste nad Váhom

Meno ruže 22.25 – 00.09