PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 22.6. - 6.7.2023

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 22.6. - 6.7.2023

ROZHLAS
ŠTVRTOK – 22. jún    
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 24. jún        
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.05 – 18.00 

NEDEĽA – 25. jún   
Rádio Slovensko
Prenos rozhlasových Služieb Božích z evanjelického kostola v Bratislave Petržalke
Piesne: 188, 311, 465, 484, Antifóna 50
Kazateľ: Ilona Bázliková
Kantor: Janko Siroma
Spevokol vedie: Tomáš Rojček

Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Encyklopédia spravodlivých 22.19 – 22.59 

Rádio Devín
Krajina duše 07.10 – 08.00   

ŠTVRTOK – 29. jún            
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 1. júl      
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15 
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

Rádio Devín 
Nad Slovom 17.00 – 18.00 s Bohdanom Hroboňom, riaditeľom Centra kresťanského vzdelávania v Martine 
 
NEDEĽA – 2. júl  
Rádio Regina 
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00 

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 – 07.00 

ŠTVRTOK – 6. júl    
Rádio Regina Západ 
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
.........................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA
 
NEDEĽA – 25. jún
:2 Orientácie 14.00 – 14.26
Slovo 19.50 – 19.55 

SOBOTA – 1. júl
:2 MOJE POVSTANIE.SK 10.20 – 10.27

NEDEĽA – 2. júl
:2 Taký obyčajný deň / film 13.00 – 13.53 
Hľadá sa Banksy 15.45 – 16.39 Dokument o svetoznámom výtvarníkovi
Slovo 19.50 – 19.54