Program verejnoprávnych médií: 18.1.- 2.2.2023

Program verejnoprávnych médií: 18.1.- 2.2.2023

ROZHLAS
ŠTVRTOK – 19. január  
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 21. január     
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.05 – 18.00 


NEDEĽA – 22. január
Rádio Slovensko 
Rozhlasový prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Petržalke
Kazateľ: David Bázlik
Piesne: 42, 512, 35, 456,  A 87
Kantor: Janko Siroma 
 
Rádio Slovensko
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Encyklopédia spravodlivých 22.19 – 22.59 

Rádio Devín
Krajina duše 07.10 – 08.00   

ŠTVRTOK – 26. január         
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 28. január     
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15 
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 29. január    
Rádio Regina 
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00 

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 – 07.00 

ŠTVRTOK – 2. február  
Rádio Regina Západ 
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00   
.........................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA
PIATOK – 20. január  
:2 Historická panoráma – JUDr. Ján Papánek 12.30
Renesančné Slovensko 16.50 – 17.04 

SOBOTA – 21. január
:2 Renesančné Slovensko 07.10 – 07.24 
:24 ŠTB Prísne tajné 20.15 – 20.40
 
NEDEĽA – 22. január
:2 Ekumenické bohoslužby 10.00 – 11.30 z rímskokatolíckeho kostola sv. Anny v Trnave
Slovo 15.50 – 19.55 

PONDELOK – 23. január 
:2 Rabínka 14.15 – 15.06 Dokumentárny film o Gisi Fleischmannovej
 
UTOROK – 24. január 
:2 Keď sa diabol zamiluje 20.10 – 21.02 Príbeh rumunskej židovskej rodiny artistov
 
STREDA – 25. január 
:1 ŠTB: Prísne tajné 22.05 – 22.31
Svet v plameňoch / film 22.35 – 32.31 Britská dráma z obdobia druhej svetovej vojny
 
ŠTVRTOK – 26. január
:2 Aron Grünhut - Srdcom záchranca 21.25 – 21.53 

PIATOK – 27. január 
:2 Spravodliví 14.05 – 14.34 Záchrana židovských sestier Resslerových pred nemeckými vojakmi
Renesančné Slovensko 16.50 – 17.04 

SOBOTA – 28. január 
:2 Renesančné Slovensko 07.15 – 07.29
 
NEDEĽA – 29. január 
:2 Televízny Posol 14.00 – 14.26 
V tichu / film 14.45 – 16.10
Slovo 19.50 – 19.55 
Deti od Windermere 20.10 – 22.20 Dokument o deťoch, ktoré prežili holokaust