PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 16.- 30.3.2023

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 16.- 30.3.2023

ROZHLAS
ŠTVRTOK – 16. marec   
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 18. marec      
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.05 – 18.00 


NEDEĽA – 19. marec 
Rádio Slovensko
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Encyklopédia spravodlivých 22.19 – 22.59 

Rádio Devín
Krajina duše 07.10 – 08.00   

ŠTVRTOK – 23. marec          
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 25. marec    
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 26. marec  
Rádio Slovensko
Prenos pašiových Služieb Božích 09.00 – 10.00 z evanjelického kostola v Žiline 
Kazateľka: Lenka Janotková, námestná farárka TUS
Kantorka: Marta Gáborová
Dirigentka spevokolu: Janka Puškašová  
 
Rádio Regina 
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00 

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 – 07.00 

ŠTVRTOK – 30. marec  
Rádio Regina Západ 
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
.........................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA
 
ŠTVRTOK – 16. marec
:2 Rozprávnica Pavla Emanuela Dobšinského 12.40 – 13.06 

PIATOK – 17. marec
:2 Renesančné Slovensko 16.50 – 17.04 

SOBOTA – 18. marec
:2 Renesančné Slovensko / repr. 07.15 – 07.29 
Mišo 16.15 – 17.20 Televízna adaptácia poviedky Martina Kukučína

NEDEĽA – 19. marec
:2 Slovo 19.50 – 19.55 

PIATOK – 24. marec
:2 Renesančné Slovensko 16.55 – 17.07 

SOBOTA – 25. marec
:2 Renesančné Slovensko / repr. 07.15 – 07.27
Slobodní / dok. film 20.40 – 22.00 Príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla – „generálov tajnej cirkvi“ 
 
NEDEĽA – 26. marec
:2 Televízny posol 14.00 – 14.26
Slovo / gréckokatolícke 19.50 – 19.54