PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 14.10.- 29.10.2020

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 14.10.- 29.10.2020

ROZHLAS

STREDA- 14. október
Rádio Regina
Evanjelická pobožnosť 17.30-18.00 káže: Štefan Kiss, organ: Janko Siroma

ŠTVRTOK – 15. október
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 17. október 
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

Rádio Devín
Nad Slovom 17.00 – 18.00 s Bohdanom Hroboňom

NEDEĽA – 18. október  
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých 22.19

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

STREDA – 21. október
Rádio Regina
Evanjelická pobožnosť 17.30-18.00 káže: Eva Oslíková, organ: Stanislav Tichý

ŠTVRTOK – 22. október
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 

SOBOTA – 24. október
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 25. október 
Rádio Slovensko
Prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Nemcovciach 09.00 – 10.00
Piesne: 189, 457, 202, 496, A 56

Encyklopédia spravodlivých 10.05 – 11.00
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

ŠTVRTOK – 29. október 
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

..................................................................................................................................................................

TELEVÍZIA 

SOBOTA – 17. október
: 3 Mimoriadny prenos evanjelickej pobožnosti z evanjelického a. v. kostola v Trnave 18.00 – 18.55
Káže: zborový farár Radomír Vařák

NEDEĽA – 18. október 
:2 Mimoriadny prenos Služieb Božích z evanjelického a. v. kostola v Trnave 09.00 – 09.55
Káže: Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu

:2 Orientácie 12.50 – 13.16
Slovo 19.50 – 19.55 Príhovor evanjelického farára Tibora Jančíka, Senec 
:3 Malé biblické príbehy  08.40 – 08.45

ŠTVRTOK – 22. október
:2 Rozprávnica Pavla Emanuela Dobšinského 14.55 – 15.21

NEDEĽA – 25. október
:2 Orientácie 13.20 – 13.46