PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 12.5.- 26.5.2022

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 12.5.- 26.5.2022

ROZHLAS
ŠTVRTOK – 12. máj  
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 14. máj    
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 15. máj  
Rádio Slovensko
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Encyklopédia spravodlivých / rep. 22.19 – 22.59 
Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00   

ŠTVRTOK – 19. máj    
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 21. máj   
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00
 
NEDEĽA – 22. máj     
Rádio Slovensko 
Prenos Služieb Božích 09. 00 – 10.00 z evanjelického kostola v Žiline 
Kazateľ: Marián Kaňuch 
Piesne: 150, 600, 125, 131, A32

Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00 
Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45 
Regina Východ
Božie mlyny 06.15 
 
ŠTVRTOK – 26. máj  
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 
 
...............................................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA
SOBOTA – 14. máj  
:2 Božie domy s Vandalom 07.40 – 07.53
:3 Osudy 15.50 – 15.56 Osudy Evy Mosnákovej – Záchrancovia
Slovenský panteón 17.40 – 18.22 Cyril a Metod
 
NEDEĽA – 15. máj
:2 Božie domy s Vandalom 13.15 – 13.28 
Evanjelické Slovo 19.50
Eva Nová / film 20.10 – 21.55 

UTOROK – 17. máj 
:2 Hitlerov posledný vzdor 20.10 – 20.54 

PIATOK – 20. máj 
:3 Večera s Havranom 22.25 – 23.45 Ako pôsobili miesta na tvorbu umelcov? 
 
SOBOTA – 21. máj 
:2 Božie domy s Vandalom 07.40 – 07.53
Hájnikova žena 16.30 – 17.54 Dramatizácia eposu P. O. Hviezdoslava 
Sedím na konári a je mi dobre / film 20.10 – 22.10
Renoir / príbeh maliara 23.00 – 00.45 

NEDEĽA – 22. máj 
:2 Božie domy s Vandalom 13.15 – 13.28