PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 10.- 24.11.2022

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 10.- 24.11.2022

ROZHLAS
ŠTVRTOK – 10. november    
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 12. november    
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 13. november 
Rádio Slovensko
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Encyklopédia spravodlivých / rep. 22.19 – 22.59
Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00
   
ŠTVRTOK – 17. november       
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  

Rádio Devín 
Čítanie na pokračovanie 20.30 – 21.00 Tomáš Forró: Donbas - Svadobný apartmán v hoteli vojna, 4. časť
  
SOBOTA – 19. november     
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15 
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 20. november       
Rádio Regina 
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55
Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00
Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45 
Regina Východ
Božie mlyny 06.15  

ŠTVRTOK – 24. november   
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
...............................................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA
 
SOBOTA – 12. november
:24 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ 20.00 – 20.25 Veľký brat ťa vidí
 
NEDEĽA – 13. november 
:2 Prenos Služieb Božích 10.00 – 11.30 z evanjelického kostola v Kokave nad Rimavicou 
Pri 100. výročí narodenia prvej ordinovanej evanjelickej farárky Dariny Bancíkovej
Kazateľ: Mária Hroboňová
Kantor: Janko Siroma
Piesne: 373, 459, 202, 467, 355
 
UTOROK – 15. november 
:2 Večera s Havranom 22.00 – 23.07 Nostalgia za socializmom
 
STREDA – 16. november 
:1 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ 22.05 – 22.31 Zamlčaná diagnóza
 
ŠTVRTOK – 17. november 
:2 Fair play / film 15.20 – 16.53 
Udelenie Ceny pamäti národa 20.00 – 21.10
Slobodní 21.15 – 22.35 
:1 Učiteľka / film 20.30 – 22.08 

NEDEĽA – 20. november
:2 Televízny posol 13.55 – 14.21

PONDELOK – 21. november
:2 Televízny posol / repr. 9.35