PROGRAM MÉDIÍ: 9.4- 23.4.2020

PROGRAM MÉDIÍ: 9.4- 23.4.2020

ROZHLAS

ŠTVRTOK – 9. apríl
Regina Západ 
21:05 – 21:50 Viera v živote
21:50 – 22:00 Ekuména vo svete

VEĽKÝ PIATOK- 10. apríl
Rádio Devín
08:00 – 08:30 Portréty: Anton Srholec
09:00 – 10:00 Krajina duše- veľkonočná

Rádio Regina
09:05 prenos evanjelických Služieb Božích z Banskej Bystrice

SOBOTA – 11. apríl
Rádio Devín
17:3018:30 Nad Slovom 
Regina Západ

06:05 – 06:15 Ekuména vo svete
17:15 – 18:00 Duchovné horizonty

Veľkonočná NEDEĽA – 12. apríl
Rádio Slovensko
09:05 – 09:59 Kresťanská nedeľa
12:27 – 12:57 Opri sa o mňa

Rádio Devín
07:00 – 08:00 Krajina duše

Regina Západ
05:00 – 05:45 Duchovné horizonty

Regina Východ
06:15 Božie mlyny

STREDA – 15. apríl
Rádio Regina
17:30-18:00 Evanjelická pobožnosť

ŠTVRTOK – 16. apríl
Regina Západ

21:05 – 21:50 Viera v živote
21:50 – 22:00 Ekuména vo svete

SOBOTA – 18. apríl
Regina Západ

06:05 – 06:15 Ekuména vo svete
17:15 – 18:00 Duchovné horizonty

NEDEĽA – 19. apríl
Rádio Slovensko
09:05 – 09:59 Kresťanská nedeľa
12:27 – 12:57 Opri sa o mňa

Rádio Devín
07:00 – 08:00 Krajina duše

Regina Západ
05:00 – 05:45 Duchovné horizonty

Regina Východ
06:15 Božie mlyny

STREDA – 22. apríl
Rádio Regina
17:30-18:00 Evanjelická pobožnosť

ŠTVRTOK – 23. apríl
Regina Západ

21:05 – 21:50 Viera v živote
21:50 – 22:00 Ekuména vo svete


TELEVÍZIA

ŠTVRTOK – 9. apríl
Dvojka
08:55 – 09:48 Pascha- z utrpenia k životu- o Gréckokatolíckej cirkvi v časoch prenasledovania.
12:35 – 13:47 Medzinárodný ekumenický koncert

PIATOK- 10. apríl
Jednotka
10:00 – 11:30 priamy prenos evanjelických Služieb Božích z CZ ECAV Bratislava- Legionárska

Dvojka
07:40 – 07:58 Posolstvá z kríža
19:45 – 19:50 Sviatočné slovo Petra Mihoča- biskupa Východného dištriktu

SOBOTA- 11. apríl
Dvojka
06:00 – 06:55 Veľkonočné evanjelium
20:10 – 21:54 Legenda o lietajúcom Cypriánovi

Trojka
10:40 – 10:46 Malé biblické príbehy
12:00 – 12:53 Cesta do Compostely

NEDEĽA- 12. apríl
Televízia TA3
15:00 Priamy prenos evanjelických Služieb Božích, CZ Modra

Dvojka
07:30 – 07:55 Baránok Boží
13:20 – 13:45 Orientácie
23:00 – 23:54 Mosty Gesharim- Sima Martausová

Trojka
10:45 – 10:51 Malé biblické príbehy
18:00 – 18:24 Tajomstvo vzkriesenia

SOBOTA – 18. apríl
Trojka

10:30 – 10:35 Malé biblické príbehy

NEDEĽA – 19. apríl
Trojka
10:30 – 10:35 Malé biblické príbehy

Dvojka

13:30 – 13:55 Televízny posol