Prenosy v RTVS

Prenosy v RTVS

Prenosy Služieb Božích a pobožností v druhej polovici októbra 2020. Dajte prosím vedieť aj ostatným bratom a sestrám, ktorí nemajú prístup k internetu.

21.10.2020

Rozhlasová evanjelická pobožnosť 

(kazateľka: Eva Oslíková)

17:30 Rádio Regina


25.10.2020

Rozhlasový prenos Služieb Božích z 

CZ ECAV Nemcovce

(kazateľ: Peter Székely)

9:05 Rádio Slovensko


31.10.2020

Televízny priamy prenos

slávnostných Služieb Božích

pri príležitosti 500. výročia 

od 1. prečítania 95 výpovedí 

Dr. Martina Luthera na Slovensku

Evanjelický kostol v Ľubici

(kazateľ: Peter Mihoč, biskup VD)

10:00 Jednotka


31.10.2020

Rozhlasový prenos Služieb Božích 

pri príležitosti 

Pamiatky Reformácie 

Aula Evanjelickej bohosloveckej fakulty

(kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup)

16:00 Rádio Regina

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.