Prenosy Služieb Božích- Vianoce 2022

Prenosy Služieb Božích- Vianoce 2022

27. november 2022
Prvá adventná nedeľa
• 9.05 Rádio Slovensko, Trnava

18. december 2022
Štvrtá adventná nedeľa
• 9.05 Rádio Slovensko, Bardejov

24. december 2022
Štedrý večer
• 16.00 Rádio Regina, Banská Bystrica
• 17.00 TA3, Bratislava- Legionárska

25. december 2022
Prvý sviatok vianočný
• 10.00 DVOJKA, Boliarov