NOVÉ ČÍSLO EPST - 10/2022

NOVÉ ČÍSLO EPST - 10/2022

Vyšlo nové číslo Evanjelického posla spod Tatier.
Desiate tohtoročné číslo Evanjelického posla spod Tatier vám opäť prináša zaujímavé čítanie zo života evanjelickej cirkvi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Venujeme sa, samozrejme, aj valnému zhromaždeniu Tranoscia, ktoré sa konalo v Liptovskom Mikuláši. Našu pozornosť venujeme príbehom Ukrajincov a tých, ktorí im pomáhajú, ale aj mládežníckemu projektu INSIDE a tiež periodickej tlači Tranoscia. Veríme, že si k novému číslu Posla nájdete cestu. Prajeme požehnané čítanie.