Nové číslo Cirkevných listov 7-8/2020

Nové číslo Cirkevných listov 7-8/2020

Je pravda relatívna? Niečo, čo nemá objektívnu realitu? Je možné, že každý má svoju pravdu? Svet vonku a často aj vo vnútri vyzerá, akoby bola v rukách človeka. Nástrojom na dosahovanie vlastných cieľov. I. Belanji vo svojej homílii naproti tomu uvádza, že má tvár. V osobe Ježiša Krista sa totiž pravda zjavuje vo svojej dokonalej podobe. 490. výročie Augsburského vyznania a aj o 50 rokov mladšia Kniha svornosti, ktorých výročie sme si v uplynulých dňoch pripomínali a na stránkach ďalšieho čísla Cirkevných listov ešte slovami Ľ. Batku a M. Gdovina doznejú, nám túto pravdu doslova predostierajú pred oči. Otázkou je, či je náš zrak v poriadku a či pravdu ešte dokážeme vidieť.

V ďalšom čísle Cirkevných listov 7-8/2020 Vám však toho prinášame omnoho viac. M. Prihracki v štúdii na pokračovanie predstaví podobenstvá o kráľovstve Božom z Matúšovho evanjelia, V. Sabo, generálny duchovný Ústredia EPS v OS SR a OZ SR, priblíži postupy duchovnej služby pre prácu s profesionálnymi vojakmi v operáciách krízového manažmentu a Ľ. Batka st. pozýva k ďalšej časti histórie evanjelickej školy v Sobotišti. A. Grešová nám pre sériu piesní zo starých kancionálov vybrala pieseň Eliáša Lániho, jedného z najstarších autorov duchovných piesní, ktorá sa má podľa Komenského spievať v čase dlhotrvajúcich ťažkostí. A do sveta umenia nahliadneme aj v príspevkoch o biblických hudobných nástrojoch či o modernom umení ako zložito štruktúrovanej entite.

Prajeme Vám príjemne strávené chvíle pri ďalšom dvojčísle Cirkevných listov. 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.